HISTORIA

RENNSLI CORPS HISTORIA

Rennsli Corp (Utah, USA) har utvecklat och distribuerar en revolutionerande bränslekatalysator under namnet Ferox.

Dagens produkt uppstod under projekt med Hercules Aerospace Co. och Morton ATK Thiokol Inc., som strävade efter maximal prestanda för deras fasta bränslen inom militära verksamheter och rymdraketer på 1980- och 1990-talen.

Den filosofie doktor-kemisten som ledde forskningen, Dr Wesley Parish, såg likheter i behovet av förbränningshastighetsmodifierare för fasta raket- och kolvätebränslen.

Dr. Parish började konstruera en bränsletillsats som förbättrade förbränningsprocessen i en motor.

Rennsli leds nu av Dr. Parishs son, Thomas Parish. Thomas har tillbringat de senaste åren med att omorganisera affärsstrategin och fokus, och företaget expanderar för närvarande offensivt över hela världen.

Eftersom USA:s bränslepriser historiskt sett har varit mycket låga har det kommersiella fokuset legat på Gruvdrift, Energiproduktion, Lastbilar och Tunga Maskiner.